Sklep żeglarski - Wyposażenie basenów - Sztormiak - Kapoki - Koło ratunkowe - WOPR

reklama:

polecamy:

rss:

wszystkie aktualności w twoim ulubionym czytniku RSS

rss

Prawo na wodzie


DZ.U. RP z dnia 09.03.2012 r. Poz. 261

Rozp. MSW z dnia 27.02.2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 9 marca 2012 r.


Poz. 261


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych1) z dnia 27 lutego 2012 r.

w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne


Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych(Dz. U. Nr 208, poz. 1240) zarządza się, co następuje:


§ 1. Rozporządzenie określa wymagania dotyczące wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.


§ 2. 1. Kąpielisko wyposaża się w:


1) ratowniczą łódź motorową – jedna na każde 400 m linii brzegowej;


2) ratowniczą łódź wiosłową – jedna na każde 100 m linii brzegowej;


3) koło ratunkowe z nietonącą linką o długości 25 m lub pasy ratownicze – jedna sztuka na każde 50 m linii brzegowej, umieszczone w pobliżu lustra wody;


4) żerdzie ratunkowe na kąpieliskach posiadających pomosty stałe lub pływające – dwie sztuki;


5) liny asekuracyjne o długości minimum 80 m na kołowrotku lub w zasobniku linowym – jedna na każde 100 m linii brzegowej;


6) tubę głosową elektroakustyczną na każdym stanowisku ratowniczym;


7) tablicę do zamieszczania informacji o temperaturze wody i powietrza, szybkości wiatru oraz wysokości fali;


8) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena – po jednej sztuce na każdym stanowisku ratowniczym;


9) środki łączności między stanowiskami ratowniczymi;


10) rzutki ratunkowe – po jednej sztuce dla każdego ratownika wodnego;


11) lornetki – jedna sztuka na każdym stanowisku ratowniczym;


12) zestaw do nurkowania (płetwy, maska, fajka) – po jednym komplecie dla każdego ratownika wodnego;


13) podwyższone stanowiska ratownicze dla ratowników wodnych – jedno na każde 100 m linii brzegowej;


14) maszt wraz z kompletem flag przy każdym stanowisku ratowniczym;15) sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.

2. Miejsce wykorzystywane do kąpieli wyposaża się w:


1) ratownicze łodzie wiosłowe – jedna na każde 100 m linii brzegowej;


2) koło ratunkowe z linką nietonącą – jedno na każde 50 m linii brzegowej, umieszczone w pobliżu lustra wody;


3) żerdzie ratunkowe – w miejscach wykorzystywanych do kąpieli posiadających pomosty stałe lub pływające – dwie sztuki;


4) linę asekuracyjną o długości minimum 80 m na kołowrotku lub w zasobniku linowym – jedna na każde 100 m linii brzegowej;


5) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena – po jednej sztuce na każdym stanowisku ratunkowym;


6) rzutki ratunkowe – po jednej sztuce dla każdego ratownika wodnego;


7) lornetkę – jedna sztuka;


8) zestaw do nurkowania (płetwy, maska, fajka) – po jednym komplecie dla każdego ratownika wodnego;


9) maszt wraz z kompletem flag;


10) sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.


3. Pływalnię wyposaża się w:


1) koła ratunkowe z linką lub pasy ratownicze – dwa na pływalniach o długości niecki do 50 m i cztery na pływalniach

o długości powyżej 50 m;


2) żerdzie o długości co najmniej 4 m – dwie na pływalniach o długości niecki do 50 m oraz cztery na pływalniach o długości

powyżej 50 m;


3) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena – po jednej sztuce na każdym stanowisku ratunkowym;


4) sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.


4. Inne obiekty dysponujące nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m wyposaża się w:


1) koła ratunkowe z linką lub pasy ratownicze – cztery na każde 300 m2 powierzchni łącznej niecek i kolejne dwa na każde kolejne 300 m2 powierzchni łącznej niecek;


2) żerdzie o długości co najmniej 4 m – cztery na każde 300 m2 powierzchni łącznej niecek i kolejne dwie na każde kolejne 300 m2 powierzchni łącznej niecek;


3) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena – po jednej sztuce na każdym stanowisku ratunkowym;


4) sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.


§ 3. 1. Wykaz sprzętu medycznego, leków i artykułów sanitarnych, w które wyposaża się wyznaczone obszary wodne, określa załącznik do rozporządzenia.


2. Sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne umieszcza się w łatwej do przenoszenia torbie/plecaku lub torbach/plecakach o miękkich wewnętrznych ścianach, z tkaniny trudno zapalnej, wodoodpornej z uchwytami umożliwiającymi transport w ręku, na ramieniu i na plecach, z łatwym dostępem do niezależnych przegród na sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, z elementami odblaskowymi, oznakowanej/oznakowanego krzyżem św. Andrzeja lub znakiem podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego.


§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichock
1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).


2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358), które z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc w zakresie dotyczącym wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 27 lutego 2012 r. (poz. 261)Wykaz sprzętu medycznego, leków i artykułów sanitarnych


Sprzęt do resuscytacji krążeniowo-oddechowej:

1. Ssak ręczny 1 szt.

2. Maseczka do sztucznego oddychania 1 szt.

3. Rurki ustno-gardłowe dla dzieci i dorosłych 1 kpl.

4. Maska twarzowa dla dzieci i dorosłych po 1 szt.

5. Worek samorozprężalny 1 szt.

6. Maska tlenowa dla dorosłego 1 szt.

7. Maska tlenowa dla dziecka 1 szt.

8. Rezerwuar tlenowy 1 szt.

9. Wąsy tlenowe 1 szt.

10. Reduktor tlenowy 1 szt.

11. Butla tlenowa 1 szt.


Środki opatrunkowe:

1. Gaza jałowa 1 m2 1 szt.

2. Gaza jałowa 0,5 m2 2 szt.

3. Gaza jałowa 9x9 cm 5 szt.

4. Gaza jałowa 7x7 cm 5 szt.

5. Gaza jałowa 5x5 cm 10 szt.

6. Opaska elastyczna 12 cm 2 szt.

7. Opaska elastyczna 10 cm 2 szt.

8. Opaska elastyczna 8 cm 2 szt.

9. Opaska dziana 15 cm 5 szt.

10. Opaska dziana 10 cm 5 szt.

11. Opaska dziana 5 cm 5 szt.

12. Siatki opatrunkowe 1 kpl.

13. Opatrunki hydrożelowe schładzające 2 szt.

14. Przylepiec 1 szt.

15. Plaster z opatrunkiem 1 szt.

16. Chusta trójkątna 2 szt.

17. Opatrunek na głowę 3 szt.

18. Szyna usztywniająca – różne rozmiary 3 szt.

19. Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych 1 szt.

20. Kołnierz ortopedyczny pediatryczny 1 szt.

21. Koc termiczny 2 szt.

22. Rękawiczki jednorazowe 12 szt.

23. Maski ochronne 6 szt.

24. Nożyczki zakrzywione 1 szt.

25. Worek czerwony na odpady medyczne 2 szt.

26. Nosze ratunkowe 1 szt.


Leki:

1. Środek dezynfekujący 2 szt.

2. Spray na oparzenia 1 szt.

3. Środek do dezynfekcji rąk 1 szt.