Sklep żeglarski - Wyposażenie basenów - Sztormiak - Kapoki - Koło ratunkowe - WOPR

reklama:

polecamy:

rss:

wszystkie aktualności w twoim ulubionym czytniku RSS

rss

Sprzedaż z wysyłka


Ogólne zasady sprzedaży z wysyłką

Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przed zamówieniem osobiście dokonała rozsądnych oględzin, eliminujac prawdopodobieństwo nabycia towaru niezgodnego z oczekiwaniami i zleca nam przesłanie na wskazany adres.

Wysyłkę realizujemy na podstawie otrzymanego zamówienia (osobiste, fax, e-mail lub tel.), wyłącznie po uzgodnieniu warunków jego realizacji.


Warunki realizacji to dokładne:

wskazanie danych teleadresowych (nie podanie tych danych skutkuje koniecznością odbioru osobistego z naszej siedziby),
wskazanie produktu i jego ilości,
przytoczenie wcześniej poczynionych ustaleń (jeżeli dotyczy)
ustalenie kwoty do zapłaty,

ustalenie formy płatności,
ustalenie formy dostawy,

ustalenie terminu realizacji,
wskazanie dokumentu sprzedaży (faktura, paragon).


Faktury / paragony zawsze wysyłamy wraz z towarem (wyjątek - jednoznaczne wskazanie innego adresu przekazania dowodu zakupu).

Prosimy o podanie telefonu
odbiorcy przesyłki (pozwala to przyspieszyć realizację zamówienia w przypadku zaistnienia wątpliwości oraz może ułatwić doręczenie przesyłki spedytorowi) oraz wyraźne zaznaczenie jeżeli adres docelowy (wysyłki) jest inny niż podany w zamówieniu.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z 29.08.1997r .) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych dobrowolnie podanych nam (na własne żądanie) przy składaniu zamówienia. Przetwarzanie danych ograniczone będzie wyłącznie do celów niezbędnych, do realizacji zamówienia (umowy) wraz z dostawą pod wskazany adres. Kupujący ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych (KEVISPORT Ewa Osińska-Siwek, nip 521-206-18-94, 04-063 Warszawa, ul. Białowieska 7/9, lok.1).                                   
 • Do korzystania ze strony www.kevisport.pl potrzebujecie Państwo komputera lub innego urządzenia końcowego z dostępem do internetu i poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową obsługującą standardy HTML, CSS, włączoną obsługą plików Cookies, języka JavaScript i FLASH(np. IE9 lub nowsza, FireFox20 lub nowsza, Opera9 lub nowsza, Chrome10 lub nowsza, Safari). Używanie oprogramowania innych firm może mieć negatywny wpływ na działanie ww. przeglądarek w celu uzyskania pełnej funkcjonalności należy je wszystkie wyłączyć.
 • Strona www.kevisport.pl nie posiada narzędzi i funkcjonalności pozwalajacej dokonać zakupu z jej poziomu. Informacje o towarach, usługach w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, orientacyjne ceny i przybliżone terminy realizacji zamówienia stanowią zaproszenie do osobistego zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • Zakładka \'LOGOWANIE\' przeznaczona jest wyłącznie dla podmiotów stale nabywających towary w ilościach hurtowych i zawiera treści jedynie im dedykowane.
 • Wartości w tabelach, przedstawione w podmenu, stanowią podstawę do orientacyjnego oszacowania kosztu przesyłki.
 • Obecność towaru na stronie produktowej nie oznacza dostępności towaru i możliwości realizacji zamówienia.
 • Gwarantujemy wysyłkę towaru nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zamówienia.
 • Staramy się dołożyć wszelkiej staranności aby informacje umieszczone na naszej stronie były maksymalnie dokładne, jednak wiele produktów wykonujemy na indywidualne zamówienia więc opisy, parametry i ilustracje mogą przedstawiajć przykładowe wcześniejsze lub aktualnie przygotowywane realizacje.
 • Aktualizacjia strony dokonywana jest bez powiadomienia (w tym zmiany opisów, specyfikacji lub wprowadzenie nowych lub wycofanie ze sprzedaży już istniejących artykułów i/lub usług).
 • Przesyłki są ubezpieczone w transporcie. Odebraną przesyłkę/przesyłki uprzejmie prosimy sprawdzić w obecności doręczyciela. Proszę pamiętać, iż zgodnie z Prawem Przewozowym (Art. 74, 76) przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
  1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,
  2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
  3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,
  4) szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu, a jej wydaniem.
 • W razie pytań, wątpliwości lub potrzeby złożenia reklamacji zadzwoń (22 875 04 34) lub napisz do nas (kevis@kevisport.pl) niezwłocznie wyjaśnimy, podpowiemy lub poinstruujemy Cię w przedmiotowej kwestii.
 • Chcąc pozostawać w zgodzie obowiązującymi przepisami prawa i szanując prawa naszych klientów w przypadku zakwestionowania jakiegokolwiek zapisu zawartego w niniejszych ogólnych zasadach sprzedaży z wysyłką bezwzględnie podporządkujemy się i zastosujemy do odpowiednich obowiązujęcych przepisów.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszymi ogólnymi zasadami sprzedaży z wysyłką zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. Kwestie sporne niemożliwe do rozstrzygnięcia na drodze polubownej rozpatrzy właściwy sąd.
 • Zawartość strony www.kevisport.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543.
Składając zamówienie Nabywca przyjął do wiadomości i zakceptował wyżej wymienione zapisy, a wszczególności składa oświadczenie woli w oparciu o które zezwala nam przetważać dane osobowe w celach realizacji umowy (kontakt w sprawie realizacji zamówienia, wystawienie dowodu zakupu, realizacja dostawy, inne zgodne z wolą zamawiającego).